Mnoge žene su primorane da biraju između posla i porodice, svaki dan.

A JA HOĆU DA TI POKAŽEM KAKO MOŽEŠ IMATI OBA, DA NIKAD VIŠE NE MORAŠ DA BIRAŠ.